HİZMETLERİMİZ

Satış ve sonrası süreçlerinde mükemmel hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz.

Trafik Sigortası

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasıdır.

Karayollarında seyreden ancak gerçekleşen kazada suçu olmayan 3. şahısların araçlarına ait hasarları kanunun öngördüğü oranda karşılayan bir sigortadır. Zorunlu bir sigorta olan Mali Mesuliyet Sigortası, trafiğe çıkmadan önce mutlaka yaptırılmalıdır. Sigorta sadece karşı tarafın hasarlarını kapsar. Her sene yenilenmesi gereken mali mesuliyet sigortası eğer bir araç için yaptırılmamışsa, o araç trafikten men edilir.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince mecburi olup, zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Zorunlu mali sorumluluk sigortası prim ve teminatları yıllık mali hasar + prim oranları göz önüne alınarak, istatistik verilerin ışığı altında her yıl yeniden düzenlenmektedir.

Kasko Sigortası

İsteğe bağlı kasko sigortası yapılmaktadır.

Kasko Sigortası; kaza, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs vb. durumlarda oluşabilecek zararlar karşı aracınızı güvence altına alan sigorta türüdür. Kasko sigortası ile aracınızda oluşabilecek hasar ve kayıpların maliyetini kasko yaptırdığınız sigorta şirketine devretmiş olursunuz. Kasko Sigortası sadece kendi aracınızın maddi hasarını karşılarken; ek teminat olarak sunulan Mali Mesuliyet Teminatı karşı tarafa verdiğiniz maddi ve kişisel zararları, ferdi kaza ise araç içindeki kişileri teminat altına alır.

Kasko sigortası ekstra teminat primleri yatırılmadığı sürece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. İsteğe bağlı olarak, süreli veya süresiz yurt dışı kapsamı hizmeti veren sigorta şirketleri de bulunmaktadır. Yanı sıra kaskonun teminat kapsamına ek teminatlar eklenebilir. Bu teminatlara örnek olarak sel ve su baskınları, deprem, terörist eylemler vb. sıralanabilir. Ses, iletişim ve görüntü cihazları ile ilave olarak yer alan donanım için kasko bedeli ayrıca hesaplanır.

Konut Sigortası

Evinizi güvence altına alın.

Konut Sigortası; evinizi veya belirli dönemlerde ikamet ettiğiniz yazlığınızı, deprem, sel, terör, yangın, hırsızlık, dahili su, fırtına, vb. risklere karşı güvence altına alan bir poliçe türüdür. Konut Sigortası poliçeniz ile evinize geniş kapsamlı korumayı, ekonomik maliyetlerle sağlayabilirsiniz. Kiracı olmanız halinde ise konut sigortası ile eşyalarınızı ve elektronik cihazlarınızı yukarıda belirtilen ve kapsamı genişletilebilecek risklere karşı koruma altına almanız mümkündür.

Ayrıca Kiracı Mali Mesuliyet Teminatı ile eve verebileceğiniz zararları, ev sahibine karşı olan sorumluluklarınızı sigortalayabilirsiniz. Komşu Mali Mesuliyet Teminatı ile komşuya verilebilecek zararlar da güvence altına alınmaktadır. Apartman ortak olanlarında yaşanabilecek hasarlara karşı Konut Sigortası poliçeniz sizi risklere karşı koruma altına almaktadır.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahatlerinizde tatsız sürprizlere yer vermeyin.

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Seyahat Sağlık Sigortası, yurtdışı tatillerinizde ya da seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alır. Seyahat edilecek ülkeye göre değişmekle birlikte, vize başvurusunda da talep edilen “Vize Sigortası” olarak da bilinen sigortadır.

Tüm Schengen ülkelerine yapılan seyahatlerde yurtdışı seyahat sigortaları zorunludur. Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan ülkelerine seyahat edecek olan kişilerin, yurtdışı seyahat sağlık sigortası yaptırması zorunludur.

Deprem Sigortası

DASK, Kâr amacı taşımayan devlet kurumudur

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası teminatı sunmak üzere kurulmuş ve kar amacı taşımayan devlet kurumudur. Zorunlu Deprem Sigortası; deprem ve deprem nedeniyle meydana gelen yangın, infilak, yer kayması ve tsunaminin, konutlarda neden olabileceği maddi hasarı karşılamaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası; az, orta ve ağır olmak üzere tüm maddi hasarları karşılıyor.

Belediye sınırları içinde bulunan ve tapuda mesken olarak kayıtlı ev ve daireler, mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binaların içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortasına tabidir. Poliçe için ödeyeceğiniz yıllık prim tutarları; konutunuzun metrekaresine, inşa tarzına ve bulunduğu deprem risk bölgesine göre belirleniyor. Belirlenen bu tutar, poliçeyi aldığınız acente veya bankaya göre değişiklik göstermez.

Sağlık Sigortası

Sağlığınızı riske atmayın.

Sağlık Sigortası, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Kişinin bağımsız bir şekilde kendi seçeceği teminatlarla oluşturulan sağlık sigorta poliçesi türüdür.

SGK'lı bireyler için Özel Hastane veya Doktorlarda muayene ve tedavi sonrası ortaya çıkabilecek fark ücretlerinin ödenmemesi için düzenlenen poliçe türü Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adı altında düzenlenmektedir. Sağlık Bakanlığının belirlediği teminatları kapsayacak şekilde, Türkiye'de ikamet edecek olan yabancı uyruklular için sağlık sigortası poliçesi de düzenlenmektedir.

İşyeri Sigortası

İşinizi ve çalışanlarınızı güvence altına alın.

İşyeri sigortası ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınız, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde, sigorta güvencesinde. Ayrıca poliçe dahilinde çalışanlarınız için Ferdi Kaza Teminatı da sağlayabilirsiniz. Hırsızlık, yer kayması, deprem, yıldırım, yangın, fırtına, kar ağırlığı, cam kırılması, enkaz kaldırma, araç çarpması, komşulara karşı sorumluluk, 3. şahıslara karşı sorumluluk, mal sahibine karşı sorumluluk, kira kaybı gibi yaşanabilecek risklere karşı sizi koruma altına almaktadır.

Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar. Grev, Lokavt, Terör: Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar. Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar kapsam içerisinde yer almaktadır.